СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи и решения
От вас задачите - от нас решенията


6 клас
Категория:
Задача 1798
Публикувана на: 30-9-2014
7 клас
Категория: неравенства
Задача 1797

Коренът на уравнението х - 4(х + 1) = 7 не е решение на неравенството:

а) х(1 - х) + 1 <  -х2 - 3

б) 4(х + 1) <  -8

в) х(х + 3) по-голямо или равно х2 - 11

г) х(х - 1) по-голямо или равно (х + 2)(х - 2)

Публикувана на: 27-9-2014
7 клас
Категория: неравенства
Задача 1796

Решете неравенството:

    х + 2                 2х + 7
—————  -  ————— >= x - 1
       3                       5
 

Публикувана на: 27-9-2014
7 клас
Задача 1795

Да се реши уравнението:

| (х - 4)(2 - х) + (х + 3)(х - 3) | = 17,5

Публикувана на: 27-9-2014
4 клас
Задача 1793

Запиши трицифрени числа,като всяка цифра употребиш само един път в записа на всяко число.Подреди записаните числа по големина.

а) 4, 7, 6

б) 3, 0, 5

в) 2, 6, 1

г) 7, 9, 0

 

Публикувана на: 24-9-2014
7 клас
Категория: цели изрази
Задача 1792

Как се преобразува изразът (х2 - 4)(х + 2) - 4(х - 2)

Публикувана на: 17-9-2014
6 клас
Категория: проценти, дроби
Задача 1791

Запишете в проценти дробта 10,5/5

Публикувана на: 13-9-2014
6 клас
Задача 1790

Периметърът на триъгълник АВС е равен на 57 см.  Ако а, b и с са страните на този триъгълник и а : b = 2 : 3 и b : с = 2 : 3, намерете най-голямата страна на триъгълника (в см).

Публикувана на: 13-9-2014
6 клас
Задача 1789

Правилна шестоъгълна призма има основен ръб b = 4 см и апотема на основата a = 3,5 см. Ако околния ръб на призмата е 100 см, обемът и:

Публикувана на: 13-9-2014
6 клас
Задача 1788
Публикувана на: 07-9-2014
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo